czech

 Naše nahrávky na CD

České vánoce (Nejkrásnější koledy)


Reader's Digest Výběr, 2002

 1. Koleda, koleda Štěpáne
 2. Pásli ovce valaši
 3. Žežulka z lesa vylítla
 4. Já bych rád k Betlému
 5. Bratři, já slyšel z nebe hlas
 6. Narodil se nám Spasitel
 7. Pochválen buď Ježíš Kristus
 8. Ejhle, chasa naša
 9. Zelená se louka
 10. Poslouchejte křesťané
 11. Nastal přeradostný čas
 12. Půjdem spolu do Betléma
 13. Hle, hle, támhle v Betlémě
 14. Tichá noc
 15. Veselá koleda
 16. Vítám tě, můj zlatyj Ježíšku
 17. Nastal nám den veselý
 18. Vzhůru, vzhůru pastuškové
 19. Poslechněte lidé, co chci zpívat
 20. Hej vánoce, dlouhý noce
 21. Hopsa, pacholátka
 22. Den přeslavný jest k nám přišel
 23. Sedí pantáta na kraj stola
 24. Padá rosa studená
 25. Slyšíte vy, pastierovia
 26. Pojďte všichni k jesličkám
 27. Vzhůru pastuši
 28. Sláva budiž na nebi
 29. Za tu nám danou koledu
 30. Ó velmi šťastná hodina
 31. Gloria, gloria in excelsis
Jedná se o čtyřdiskovou kolekci s jednotlivými názvy
1. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční; Radostný čas vánoční,
2. Nejkrásnější koledy,
3. Svatou dobu již tu máme,
4. Vánoce s hvězdami.
Karmíně patří druhý disk, jehož obsah je na této stránce. Zakoupit si ji můžete na stránkách Reader's Digest Výběr.
You can get this CD at Reader's Digest Výběr page (Czech language)

zpět na seznam CD


YouTubeFacebook


 
© 2013 Karmína, kontakt: Jiří Chudoba,  webmaster: Jaroslav Nosek